Advies over graszoden onderhoud

Hebt u een gras aangelegd met grasmatten of grasrollen van Boelens Graszoden, dan kunt u snel genieten van uw prachtige gazon. Echter, wilt u het gazon mooi en sterk houden, zorg dan voor goed onderhoud op het juiste moment. Als u weet hoe dat moet, is dat heel eenvoudig en kost het niet veel tijd. Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig hebt voor goed onderhoud van uw gazon.

Gras voeding, goede bemesting is essentieel

Tijdig voldoende voeding geven is van levensbelang voor een mooi gazon. De voeding zoals potgrond of bemeste tuinaarde die bij de aanleg is aangebracht, is zeker niet voldoende voor een jarenlang mooi gazon. Veel mensen bemesten hun gazon onvoldoende omdat ze denken dat ze dan te vaak moeten maaien. Dat is pertinent onwaar.

Is uw gazon aan bemesting toe?

Voor een mooi en stevig gazon met voldoende grasgroei moet u het gazon moet regelmatig voorzien van voeding met voldoende stikstof. Blijven aanvullen is nodig, omdat het gras het stikstof verbruikt. U kunt zelf heel goed zien of de voedingstoestand van uw gazon goed is. Kleurt uw gazon lichtgroen of geel en hoeft u in het groeiseizoen minder dan één keer per week hte maaien, dan is uw gras dringend aan bemesting toe. 

Welke bemesting is de beste voeding voor uw gazon?

Traditioneel bemestten we gras meestal met 12-10-18. In deze kunstmest zit 12% stikstof (N), 10% fosfaat (P), en 18% kali (K). Hiervan gebruikt u per keer bemesten ongeveer vijftig gram per vierkante meter. Deze meststof is goedkoop, maar heeft als nadelen dat de kans op wortelverbranding groot is en dat deze slechts 4 tot 5 weken werkzaam is. Dus u moet dit wel wat vaker strooien dan nieuwere, lang werkende meststoffen. Deze lang werkende meststoffen - zoals Nutrigrow - blijven 3 tot 4 maanden effectief. Wij adviseren om twee keer per jaar dertig gram per vierkante meter gras van deze meststof te strooien: in maart of april en juni of juli. In september strooit u tot slot nog twintig gram per vierkante meter gras. Wilt u lang werkende bemesting, dan kunt ook kiezen voor organische meststoffen. Hiervan zijn talloze soorten beschikbaar. Kiest u voor een verpakte organische gazonmest, dan staat de aanbevolen hoeveelheid op de verpakking. 


Gras maaien

Hoe vaak u uw gazon het best kunt maaien, is heel makkelijk te onthouden. Het is tijd om te maaien als de lengte van het gras ongeveer twee keer zo groot is als de lengte van het pas gemaaide gras. In de praktijk komt het erop neer dat wij adviseren om in de groeitijd één tot twee keer per week te maaien. Dan houdt u een mooie, gesloten grasmat en krijgen onkruid en mos minder kans. Maait u minder, dan wordt het gras te lang en gaat het maaien moeilijker. U kunt de maaihoogte van de grasmaaimachine het best afstellen op op 3,0 tot 4,5 centimeter. Afstellen doet u het best op een vlakke, harde vloer.

Gras sproeien met water

Vanaf ongeveer twee maanden na het leggen van de graszoden kunt u het water geven in droge tijden beperken tot één keer per week. Gaat u sproeien, doe dit dan bij voorkeur 's avonds laat. Wij weten dat er over het sproeien van gazons de meest uiteenlopende meningen bestaan. Maar met bovenstaand advies hebben wij zelf de beste ervaring.


Onkruid in gras? Onkruidbestrijding gazon

Hoe langer uw gazon ligt, hoe meer hardnekkige onkruiden de kop opsteken. Deze onkruiden komen voort uit zaden die erop waaien. Met name paardebloemen, klaver en madeliefje komen vaak voor. De beste methode om onkruid te bestrijden is ze met de hand eruit steken zodra u ze ziet. Doe dit wel zeer voorzichtig om de grasmat zo min mogelijk te beschadigen. Zorg ervoor dat u uw gazon goed bemest, dan groeien de opengevallen plaatsen snel weer dicht. 

Mos bestrijden? Strooi kalk tegen mos

Mos is een van de meest voorkomende problemen in het gazon. U kunt dit voorkomen door het gras optimaal te verzorgen. Door een goede bemesting stimuleert u de groei van het gras en daardoor heeft het gazon voldoende weerstand en kracht om te concurreren tegen het mos. Maai niet te kort, vooral niet als uw gazon in de schaduw ligt, maar maai wel regelmatig. Ook is het verstandig om jaarlijks de grond op de zuurtegraad te laten testen en in januari kalk te strooien om de pH-waarde van de bodem te verhogen. Mos kunt u bestrijden door het gazon te behandelen met ijzersulfaat of met DCM gazon pur-bemesting. Het mos sterft af, waarna u het gemakkelijk verwijdert door te verticuteren of te harken.

Bereken mijn prijs!