Zelf leggen

Een graszode bestaat uit levend materiaal en vraagt daarom om een goede verzorging. Onze graszoden zijn vacuümgekoeld tot 4 °C in de kern van de zoden en daardoor is uw verwerkingstijd 2 tot 3 dagen (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Voor een optimaal resultaat dient u de zoden op een goed voorbewerkte ondergrond te leggen, die voldoende vocht en voedingsstoffen bevat. De grond mag niet te nat zijn. Op een dichtgesmeerde grond zal de zode moeilijk aanslaan. Wacht dus tot de grond voldoende opgedroogd is.


Gebruiksaanwijzing:

1. Voor u begint met het aanleggen van het nieuwe gazon is het verstandig om de ondergrond eerst goed los te maken. Bij vernieuwing van het gazon dient de oude zode verwijderd of goed ondergespit te worden. Ook kunt u het oude gazon frezen.

2. De voedingstoestand van de bodem kunt u verbeteren door er een laagje compost of bemeste tuinaarde op te strooien; dit moet goed door de bovenste 10 cm van de losgemaakte grond worden gemengd. Ook kunt u een organische meststof gebruiken. Strooi de hoeveelheid die vermeld staat op de verpakking en hark dit door het bovenste laagje grond. Gebruik geen snelwerkende kunstmest onder de graszoden om verbranding van de jonge wortels te voorkomen. Ook het tegelijkertijd gebruiken van kalk en meststoffen is af te raden.

3. Voor het leggen van de graszoden moet de ondergrond voldoende vast en volkomen egaal en vlak zijn. Door voetje voor voetje de grond aan te drukken, maar ook door te rollen, wordt de ondergrond goed aangedrukt. Met een hark wordt de grond geëgaliseerd. Het beste resultaat verkrijgt u door met een plank de grond te schaven. Dit wordt afrijen genoemd. Afrijen voorkomt putten, bulten en een slechte, oneffen maaihoogte. Na het afrijen de grond licht losharken.

4. Rol de zoden zo uit dat deze strak tegen elkaar komen te liggen. Na het leggen van de zoden is stevig aanrollen of aankloppen met de achterkant van een schep noodzakelijk om goed contact met de ondergrond te krijgen.

5. Na het aandrukken zoveel water geven dat de zoden door en door nat zijn. Bij zonnig weer zeker niet tot 's avonds wachten! Water geven zolang de zoden nog niet vastgegroeid zijn is bepalend voor het succes. De eerste paar weken heeft het gras in de felle zon wel 2 à 3 keer per dag de sproeier nodig.

6. 4 Tot 6 weken na het uitrollen zijn de zoden vastgegroeid. Het gevaar van uitdrogen is dan veel minder groot. Vanaf nu is het bij droogte beter om 1 keer per week 's avonds te sproeien.

7. De eerste maand dient het gazon of speelveld nog voorzichtig te worden behandeld. De zoden moeten eerst stevig op de ondergrond vastgegroeid zijn.

8. Afhankelijk van het jaargetijde zal er vrij snel na het leggen gemaaid moeten worden. Meestal is dat al na 1 week het geval. De maaimachine moet scherp zijn en op de juiste maaihoogte (3 à 4 cm) worden afgesteld.

Wij wensen u veel plezier toe met uw nieuwe gazon! Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.


Het juiste onderhoud van uw gazon.

Want alleen met de aanschaf van het beste materiaal bent u er niet. Een mooi en goed gazon kunt u alleen houden als het onderhoud goed en op het juiste moment wordt uitgevoerd. Gelukkig hoeft het helemaal niet te betekenen dat u meer tijd aan uw gazon kwijt bent.

Voeding

Eén van de grootste fouten die met een gazon wordt gemaakt is het niet op tijd geven van voldoende voeding. Veel mensen denken dat ze dan te vaak moeten maaien. Ook wordt wel eens gedacht dat de voeding die bij aanleg is gegeven in de vorm van potgrond of bemeste tuinaarde voldoende is voor een jarenlang mooi gazon. Dit is echter niet waar. Een gazon moet regelmatig voorzien worden van voeding met een voldoende hoeveelheid stikstof. Stikstof zorgt voor voldoende grasgroei en een mooi en stevig gazon. Maar deze meststof moet steeds worden aangevuld, omdat het door het gras wordt verbruikt. U kunt zelf heel goed zien of uw gazon een goede voedingstoestand heeft. Als de kleur van het gazon lichtgroen of geel is en u (in het groeiseizoen) minder dan 1 keer per week hoeft te maaien, is het gras dringend aan een bemestingsbeurt toe.


Vroeger werd veel met 12-10-18 bemest. In deze NPK-bemesting zit 12% stikstof (N), 10% fosfaat (P), en 18% kali (K). Het grootste voordeel van deze meststof is dat het goedkoop is. U heeft per keer ongeveer 5 kg per 100 m2 nodig. Nadelen zijn dat deze kunstmest snel kans op wortelverbranding geeft en slechts voor 4 à 5 weken werkzaam is. Dan moet al weer opnieuw gestrooid worden. Tegenwoordig zijn langwerkende meststoffen in de handel die 3 à 4 maanden effectief blijven. Een voorbeeld van zo'n meststof is Nutrigrow. Deze meststof strooit u 3 keer per jaar. In maart/april en juni/juli moet 3 kg per 100 m2 gestrooid worden en in september een laatste gift van 2 kg per 100 m2. En ander voorbeeld van een langwerkende meststof zijn de organische meststoffen. De hoeveelheid die gestrooid moet worden staat vermeld op de verpakking.

Maaien en verticuteren

Een gazon moet geregeld worden gemaaid. Maar hoe vaak? Dat is heel makkelijk te onthouden. Een gazon moet gemaaid worden als de hoogte van het gras ongeveer dubbel zo hoog is als wanneer het net gemaaid is. In de praktijk komt het erop neer dat u in de groeitijd 1 tot 2 keer per week moet maaien. Als u het minder vaak doet wordt het gras te lang en gaat het maaien veel moeilijker. Tevens krijgt u door vaker te maaien een mooiere gesloten grasmat en onkruid en mos krijgen dan veel minder kans. De maaihoogte van de grasmaaimachine kan het beste op een vlakke harde vloer afgesteld worden op 3,0 tot 4,5 cm.

Sproeien met water

Over het sproeien van uw gazon in droge tijden bestaan ook de meest uiteenlopende meningen. U kunt zich het beste aan de volgende regels houden: Ongeveer 2 maanden na het leggen van de graszoden mag het water geven in droge tijden worden beperkt en sproei dan bij voorkeur 's avonds laat.

Onkruidbestrijding

Vooral in een ouder gazon komen vaak hardnekkige onkruiden voor. Deze onkruiden komen voort uit zaden die door de wind meegenomen worden. Als de omstandigheden gunstig zijn, kiemen ze. U komt ze ook vaak in de borders tegen. Met name paardebloemen, klaver en madeliefje komen vaak voor. De beste methode om onkruid te voorkomen is, zodra u ze tevoorschijn ziet komen deze onkruiden te verwijderen door ze uit te steken. Dit moet zeer voorzichtig gebeuren om de grasmat zoveel mogelijk onbeschadigd te laten. Als u het gazon goed heeft bemest, zal de opengevallen plaats snel weer dichtgroeien

Mos

Mos is een van de meest voorkomende problemen in het gazon en kan redelijk voorkomen worden door het gras optimaal te verzorgen. Door een goede bemesting stimuleert u de groei van het gras en daardoor heeft het gazon voldoende weerstand en kracht om te concurreren tegen het mos. Maai niet te kort, vooral niet als uw gazon in de schaduw ligt, maar maai wel regelmatig. Ook is het verstandig om jaarlijks de grond op de zuurtegraad te laten testen en in januari kalk te strooien om de pH-waarde van de bodem te verhogen. Mos kan bestreden worden door het gazon te behandelen met ijzersulfaat of met DCM gazon pur-bemesting. Het mos zal afsterven en kan daarna makkelijker verwijderd worden door te verticuteren of te harken.

Bereken mijn prijs!